Blog grid view

Dự án cấp bê tông

Những dự án tiêu biểu trong thời gian qua mà Long Bình đã phục vụ.

Công trình Đại Học Duy Tân

– Hoàn thành công tác đổ bê tông phần móng của Đại Học Duy Tân. * Cả công ty luôn dồn hết trí lực để hoàn thiện tốt công trình Đại Học Duy Tân để các bạn sinh viên có…

Chinh phục tầm cao với KCP 60

Xin được ra mắt siêu xe của Long Bình Chiếc xe cần KCP 60 của Hàn Quốc sẽ biến mọi ước mơ thành sự thật. Hãy cho chúng tôi một điểm tựa. Chúng tôi sẽ nâng bê tông thương phẩm…