Cần Tuyển 2 vị trí: 01 Giám Đốc Kinh Doanh 05 Nhân Viên Kinh Doanh  Mô tả công việc – Tổ chức và quản lý điều hành toàn bộ hoạt động của phòng kinh doanh bê tông. – Xây dựng và…