Blog grid view

Dự án cấp bê tông

Những dự án tiêu biểu trong thời gian qua mà Long Bình đã phục vụ.

Công trình Đại Học Duy Tân

– Hoàn thành công tác đổ bê tông phần móng của Đại Học Duy Tân. * Cả công ty luôn dồn hết trí lực để hoàn thiện tốt công trình Đại Học Duy Tân để các bạn sinh viên có…