– Hoàn thành công tác đổ bê tông phần móng của Đại Học Duy Tân.

* Cả công ty luôn dồn hết trí lực để hoàn thiện tốt công trình Đại Học Duy Tân để các bạn sinh viên có cơ hội được học tập ở cơ sở tốt hơn, hiện đại hơn. Nhằm đào tạo được nhiều nhân tài cho đất nước.