BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM LONG BÌNH “ Đánh dấu bước ngoặt mới” TẠI THỊ TRƯỜNG ĐÀ NẴNG Vừa tròn 3 năm kể từ ngày sản phẩm BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM LONG BÌNH tham gia vào thị trường. Trong từng sản…