Lương Tấn Lực – Chief Executive Officer – Bê Tông Long Bình – Chi Nhánh Công ty CP Xây dựng TM Long Bình