Mã Doãn Hiển – Quality Manager – Bê Tông Long Bình – Chi Nhánh Công ty CP Xây dựng TM Long Bình