Nguyễn Văn Thông – Technical Director – Bê Tông Long Bình – Chi Nhánh Công ty CP Xây dựng TM Long Bình